23 oktyabr 2016-cı ildə keçiriləcək sınaq imtahanının mövzuları
Dərc olunub: 01 oktyabr 2016 Baxış sayı: 1520


Azərbaycan bölməsi

 

I QRUP 

Riyaziyyat Natural ədədlər.Adi və onluq kəsrlər.Faiz.Nisbət.Tənasüb.Həndəsənin əsas anlayışları.

Fizika 10 sinif. Düzxətli.Bərabərsürətli.Düzxətli bərabər təcilli.Çevrə üzrə bərabərsürətli

         11 sinif. Düzxətli.Bərabərsürətli.Düzxətli bərabər təcilli.Çevrə üzrə bərabərsürətli.Nyuton qanunları

Kimya 10 sinif. İlkin anlayışlar.Maddə miqdarı.Avoqadro qanunu. III dövr sistemi,atomun qurluşu.

         11 sinif. İlkin anlayışlar.Maddə miqdarı.Avoqadro qanunu. III dövr sistemi,atomun qurluşu.Kiməvi rabitə.Oksidləşmə dərəcəsi

Azərbaycan dili: Fonetika.Leksika.Söz yaradıcılığı.

İngilis dili: İsim.İşarə əvəzliyi.To be

 

II QRUP 

Azərbaycan dili: Fonetika.Leksika.Söz yaradıcılığı.

Riyaziyyat: Natural ədədlər.Adi və onluq kəsrlər.Faiz.Nisbət.Tənasüb.Həndəsənin əsas anlayışları.

Coğrafiya: Coğrafi biliklərin inkişafı.Plan, xəritə, qlobus.Yerin illik və sutkalıq hərəkəti.

Azərbaycan tarixi: İbtidai icma quruluşu. Qədim Azərbaycan dövrləri.(Erkən dövlət qurumları.Az-da quldarlığın yaranması.Manna.Atropateniya.Albaniya.

İngilis dili: İsim.İşarə əvəzliyi.To be

 

III QRUP 

Azərbaycan dili: Fonetika.Leksika.Söz yaradıcılığı.

Riyaziyyat: Natural ədədlər.Adi və onluq kəsrlər.Faiz.Nisbət.Tənasüb.Həndəsənin əsas anlayışları.

Tarix: İbtidai icma qurluşu.Qədim Azərbaycan dövrləri.(Erkən dövlət qurumları.Az-da feodalizmin yaranması.Manna.Atropateniya.Albaniya. Qədim şərq(Misir.Mesopatomiya.Qədim Türk.Hum İmperatorluğu.Hindistan və Çin.Antik dövr.Yunanistan və Roma)

Ədəbiyyat: 10 sinif. Şifahi xalq ədəbiyyat - Nəsimiyə qədər

              11 sinif.Şifahi xalq ədəbiyyat - Ş.İ.Xətayiyə qədər

İngilis dili: İsim.İşarə əvəzliyi.To be

 

IV QRUP 

Riyaziyyat: Natural ədədlər.Adi və onluq kəsrlər.Faiz.Nisbət.Tənasüb.Həndəsənin əsas anlayışları.

Kimya: 10 sinif. İlkin anlayışlar.Maddə miqdarı.Avoqadro qanunu.III dövr sistemi,atomun qurluşu.

          11 sinif. İlkin anlayışlar.Maddə miqdarı.Avoqadro qanunu.III dövr sistemi,atomun qurluşu.Kiməvi rabitə.Oksidləşmə dərəcəsi

Biologiya: Botanika.Bitki toxumları.Vegetativ və generativ orqanlar. Tozlanma.Meyvə.Toxum.Bitkilər və ərtaf mühit.

Azərbaycan dili: Fonetika.Leksika.Söz yaradıcılığı.

Fizika: 10 sinif. Düzxətli.Bərabərsürətli.Düzxətli bərabər təcilli.Çevrə üzrə bərabərsürətli

         11 sinif. Düzxətli.Bərabərsürətli.Düzxətli bərabər təcilli.Çevrə üzrə bərabərsürətli.Nyuton qanunları


V QRUP 
Azərbaycan dili: Fonetika.Leksika.Söz yaradıcılığı.

 

Riyaziyyat: Natural ədədlər.Adi və onluq kəsrlər.Faiz.Nisbət.Tənasüb.Həndəsənin əsas anlayışları.

İngilis dili: İsim.İşarə əvəzliyi.To be

 

Русский сектор

 

I ГРУППА

Математика: Натуральные числа.Дроби.Процент.

Физика: Прямолинейное равномерное и неравномерное движение. Равномерное движение по окружности. Законы Ньютона.

Химия:10 класс Первонач.хим.понятия. Закон Авогадро Кол-во вещ-ва. Строение атома.Периодический з-н и периодическая система.

         11 класс Первонач.хим.понятия. Закон Авогадро Кол-во вещ-ва. Строение атома.Периодический з-н и периодическая система.Химическая связь.Степень окисления.

 

Русский язык:  Фонетика.Лексикология.Фразеология. Состав слов. Орфография

Английский язык: Noun.Pronoun (объектные).To be

 

 

II ГРУППА

Русский язык:Фонетика.Лексикология.Фразеология. Состав слов. Орфография

Математика: Натуральные числа.Дроби.Процент.

География: Развитие географических знаний.План, карта, глобус. Суточное и годовое вращение земли.

История: Первобытное общество. Древние государства Азерб.Феодальные отношения. Азербайджан в составе Сасанидов

Английский язык:  Noun.Pronoun (объектные).To be

 

III ГРУППА

Русский язык:  Фонетика.Лексикология.Фразеология

Математика: Натуральные числа.Дроби.Процент.

История: Первобытное общество. Древние государства Азерб. Феодальные отношения. Азербайджан в составе Сасанидов. Египед. Шумеры. Индия. Китай. Гунны.

Литература:Теория литературы "Слово"

Английский язык:  Noun.Pronoun (объектные).To be

 

IV ГРУППА

Математика: Нат.числа.Дроби.Процент.

Химия: 10 класс Первонач.хим.понятия. Закон Авогадро Кол-во вещ-ва. Строение атома.Периодический з-н и периодическая система.

         11 класс Первонач.хим.понятия. Закон Авогадро Кол-во вещ-ва. Строение атома.Периодический з-н и периодическая система.Химическая связь.Степень окисления.

Биология. Ботаника. Ткани растений. Вегетативные и генеративные органы. Опыление. Плод и Семя. Растения и окружающая среда.

Русский язык:  Фонетика.Лексикология.Фразеология. Состав слов. Орфография

Физика Прямолинейное равномерное и неравномерное движение. Равномерное движение по окружности. Законы Ньютона.

 

ГРУППА

Русский язык:  Фонетика.Лексикология.Фразеология

Математика: Натуральные числа.Дроби.Процент.

Английский язык:  Noun.Pronoun (объектные).To be


 

скачать dle 10.4фильмы бесплатно
Yuxarı
  • Tərtibat:
  • aynursadiqova@list.ru